ਕਿਸਨੇ ਛੇੜੀ 'ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ' ਮੁਹਿੰਮ ?

Wednesday, 9 August 2017 5:12 PM

ਕਿਸਨੇ ਛੇੜੀ ‘ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ’ ਮੁਹਿੰਮ ?

Who started ‘BJP to beti bachao’ Campaign ?

LATEST VIDEO