ਜੀਂਦ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ

Friday, 21 April 2017 3:06 PM

ਜੀਂਦ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ‘ਚ ਕੈਦ
Youth shot dead in Jind incident caught in CCTV

LATEST VIDEO